מחלקת התקשורת

מחלקת התקשורת של האופוס דאי מספקת לאמצעיה תקשורת מידע על האופוס דאי, תמונות וחומר אודיו-וויזואלי ,והודעות לתקשורת. כמו כן, היא גם מסייעת בתיאוםראיונות

מחלקת התקשורת
Opus Dei - מחלקת התקשורת

מחלקת התקשורת של האופוס דאי מספקת לאמצעיה תקשורת מידע על האופוס דאי, תמונות וחומר אודיו-וויזואלי ,והודעות לתקשורת. כמו כן, היא גם מסייעת בתיאוםראיונות

מחלקתהתקשורתשלפרלאטורתהאופוסדאיבירושלים

כריסטוף ריקו

טל: 96 98 664 054