Saint Josemaría Escrivá
לקדש את העבודה זאת אינה אשליה, אלה משימתו של כל נוצרי...: שלך ושלי. - חוסהמריה הקדוש
SAINT JOSEMARÍA, Founder of Opus Dei