Saint Josemaría Escrivá
דווקא מתוך הדברים הגשמיים ביותר בעולם אנו נקראים לחתור לקדושה, באמצעות שרות האל ובני האדם כולם. - חוסהמריה הקדוש
SAINT JOSEMARÍA, Founder of Opus Dei