Saint Josemaría Escrivá
להיות קדוש זה לא קל, אך גם לא קשה. להיות קדוש פירושו להיות נוצרי טוב: להידמות לישוע המשיח. - חוסהמריה הקדוש
SAINT JOSEMARÍA, Founder of Opus Dei