Message of the day

Saint Josemaría Escrivá
על עבודתך להיות תפילתך האישית, עליה להפוך לשיחה גדולה עם אבינו שבשמיים. - חוסהמריה הקדוש
SAINT JOSEMARÍA, Founder of Opus Dei